starówka

Pierwsze ślady osadnictwa w obrębie obecnych granic Piotrkowa Trybunalskiego pochodzą z przełomu VIII i IX wieku, natomiast źródła pisane po raz pierwszy wymieniają nazwę miasta w zapisach z 1217 roku. Choć data nadania praw miejskich nie jest dokładnie znana, za prawdopodobny przyjmuje się rok 1291, kiedy to odbył się sieradzki zjazd rycerski. Natomiast w roku 1404 [...]