Historia

Bogate i ciekawe są dzieje Ziemi Piotrkowskiej. Zanim narodził się Piotrków na terenie powiatu istniały dwie jednostki administracyjne. W IX – X wieku zaczęły powstawać jednostki terytorialne nazywane opolami. Jedna z nich znajdowała się w Rozprzy, zaś druga była w Wolborzu. Z biegiem lat opola uległy przekształceniu w kasztelanie, które były okręgami administracji państwowej. Kasztelania Wolborska [...]

Zamek w Bykach jest budowlą późnorenesansową z około 1604 roku. Obecnie znajduje się tu siedziba Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zamek w Bykach, nazywany też pałacem, znajduje się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, oddalony jest 4 km od centrum miasta, a 0,5 km od ulicy Łódzkiej będącej częścią drogi Piotrków – Łódź. Pierwszą wzmiankę na temat obiektu zanotowano [...]

Przy trasie S8 w Meszczach, dzielnicy Piotrkowa Trybunalskiego,  znajduje się opuszczona stacja benzynowa. Została ona zamknięta około 2010 roku, z powodu przebudowy drogi krajowej numer 8 na drogę ekspresową S8. Stacja znajdowała się przy skrzyżowaniu drogi krajowej i ulicy Wolborskiej. W wyniku zmiany kategorii drogi na wyższą zlikwidowane zostały niektóre wjazdy na trasę. Pozostałe zostały [...]

Pierwsze ślady osadnictwa w obrębie obecnych granic Piotrkowa Trybunalskiego pochodzą z przełomu VIII i IX wieku, natomiast źródła pisane po raz pierwszy wymieniają nazwę miasta w zapisach z 1217 roku. Choć data nadania praw miejskich nie jest dokładnie znana, za prawdopodobny przyjmuje się rok 1291, kiedy to odbył się sieradzki zjazd rycerski. Natomiast w roku 1404 [...]